Unik utbildning ska minska polisens våldsanvändning

1:36 min

Polisens våldsanvändning mot personer med akut psykisk ohälsa måste minska, anser polisen, och för första gången kommer nu svensk polis utbildas i psykiska sjukdomar. Martin Carlsson, vakthavande befäl vid Skånepolisen har gått den amerikanska utbildning som stått modell för den nya svenska utbildningen:

– Jag tror den här utbildningen kommer bli banbrytande för svensk polis. Jag tror vi behöver mycket bättre och mer djuplodande utbildning i bemötande av personer med psykisk ohälsa, som ofta har det väldigt svårt.

Till en början utbildas 25 Malmöpoliser, men förhoppningen är att utbildningen skall spridas till resten av landet. Utbildningen är gemensam för polisen och Psykiatri Skåne - för tanken är att också psykiatrin skall bli bättre på att förstå de svåra situationer som polisen kan hamna i och bli snabbare att på plats hjälpa till vid skarpa lägen. För 25 år sedan började amerikansk polis att utbildas i hur personer med psykisk ohälsa kan reagera och hur polisen bäst bemöter de personerna. Resultaten har varit tydliga, menar Martin Carlsson.

– Man har minskat sin våldsanvändning något alldeles ofantligt. De dödliga skjutningarna har på vissa håll halverats.

Sedan 1995 har svensk polisen skjutit ihjäl 19 personer, visar siffror från Rikspolisstyrelsen. I flera fall har det rört sig om personer med akut psykisk ohälsa. Gunnar Moustgaard är chefsläkare inom Psykiatri Skåne.

– Jag tror polisen kan lära sig känna mer empati och förstå att den här personen inte mår bra. Polisen är vana att agera direkt. Det skall gå snabbt, man skall ta beslut, men i dessa situationer är det viktigt att  ta sig tid och prata med patienten.

Bättre utbildade poliser skall leda till att våldsanvändning minskar, säger vakthavande befäl Martin Carlsson och förhoppningsvis kan utbildningen också rädda liv:

– Ja, det är möjligt att vi kan rädda liv, säger Martin Carlsson.