Krångligt regelverk hindrar bostadsbyggande

4:48 min

Det byggs för få bostäder och för lite infrastruktur i Sverige, menar tre professorer vid Kungliga Tekniska högskolan i en ny rapport. Det beror på brister i lagstiftningen och att starka särintressen bromsar den regionala utvecklingen.

– Bostadsbyggande har inte varit en politiskt prioriterad fråga. Ska man se det lite cyniskt kan man säga: politiken styrs av marginalväljarna. Marginalväljarna är den svenska medelklassen och jag tror också att politikerna inte riktigt har vetat om hur det har sett ut, man har inte förstått situationens allvar, säger Hans Lind, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

– Men har inte heller riktigt vetat hur ska man ta det itu med det. Så alla skyller på alla. Kommunerna skyller på staten och staten skyller på kommunerna, säger pHans Lind som har skrivit rapporten tillsammans Göran Cars och Thomas Kalbro på uppdrag av SNS förlag.

Problemet med att det byggs för få bostäder beror på att planprocessen - det vill säga hela processen från idé till färdig bostad genom alla olika instanser, är för krånglig och stannar upp på för många håll. Bostadsministern Stefan Attefall säger att problemet har funnits sedan länge och han håller med om att planprocessen för att bygga bostäder och infrastruktur är för lång, för krånglig och fördyrar bostadsbyggandet.

– Därför att vi med välvilliga argument belastat den här planprocessen med att vi ska ta hänsyn till många olika saker. Vi har rikliga tillgångar till att överklaga. Vi har långa handlingstider på myndigheter. Vi har en kommunal planberedskap som är ganska dålig och vi har olika typer av regler som man måste ta sig igenom. Det räcker med att någon någonstans drar i handbromsen och försvårar, då försinkas processen. Och då kan det ta upp mot, i de värsta exemplen, 14 år innan man kan komma igång och bygga, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Kommunerna får en del kritik av olika aktörer eftersom de många gånger anses vara ansvariga för att bostadsbyggandet dröjer eller inte uppfylls alls som det var planerat. Men Erik Pelling, socialdemokratisk kommunalråd i Uppsala, tycker att kommunerna ofta blir beskyllda på falska grunder i debatten om bostadsbyggande.

– Visst kan processerna snabbas upp och reglerna bli mer tydliga. Men sen är det lite ensidigt fokus på att kommunerna skulle göra allting så himla dåligt, den bilden är faktiskt falskt. Vi som jobbar i kommunerna vill inget hellre än att bygga flera bostäder. Men vi saknar verktygen och vi saknar hjälp från staten  för att få till det här. Staten måste exempelvis se till att det byggs infrastruktur för att vi ska kunna bygga de här bostäderna, säger Erik Pelling.

En fråga som debatterats är det kommunala planmonopolet, det vill säga kommunernas rätt att göra en helhetsbedömning inför ett beslut att bygga nya bostäder. Professor Hans Lind tycket att man bör avskaffa denna rätt och i stället ersätta det med en statligt, regionalt och kommunalt verktyg.

– I dag är det kommunerna som bestämmer hur mycket som ska byggas. Och i en storstadsregion så kan alla tycka att nån annan ska bygga. Så när vi säger att vi vill avskaffa det kommunala planmonopolet, så menar vi egentligen att regionerna och staten måste styra kommunerna hårdare när det gäller hur mycket de ska bygga. Sen exakt var i kommunen och hur det ska utformas kan kommunerna bestämma. Men kommunerna måste veta att vi har ett beting att göra det här. Vi måste bygga så här många bostäder som vänder sig till olika grupper. Och gör vi inte det då kommer någon tvinga oss, säger Hans Lind, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Han menar att staten genom till exempel ekonomiska sanktioner borde tvinga kommunerna att fullfölja de planer som regionerna och staten har beslutat. Bostadsminister Stefan Attefall är försiktig, men inte främmande för en sådan förändring.

– Man behöver titta över hur regelverket ser ut. Jag vill inte säga att man ska avskaffa det, för kommunerna måste spela en viktigt roll. Det är de som är närmast medborgarna. Men det finns vissa saker som vi kanske ska ha på regional nivå, exempelvis hur det totala behovet ser ut. Det kanske ska ha en regional bedömning. Och sen ska varje kommun ska fylla sin egen del av detta. Och just det här tittar en utredning på, säger bostadsministern.

Erik Pelling, kommunalråd i Uppsala kommun, förväntar sig mer från staten för att det hela ska gå ihop. Han tycker att de så kallade bostadsgarantier som alliansregeringen avskaffade ska återinföras.

-- Direktiv till statliga myndigheter och statliga markägare att använda sin mark för bostadsbyggande. Statligt investeringsstöd till mindre hyresrätter och studentbostäder, det har fungerat förut och det var ganska billigt. När man tog bort det så sjönk byggandet, så återinför ett sånt system. Det är två konkreta förslag. Ett annat förslag är att staten avtalar med kommunerna att staten förbinder sig att bygga infrastuktur som järnväg och järnvägstopp mot att kommunen bygger ett visst antal bostäder. säger Erik Pelling, kommunalråd i Uppsala kommun.