Slöseri i Västra Mälardalen enligt revisorer

1:38 min

Västra Mälardalens Kommunalförbund hushållar inte med pengarna. Det borde samla sin verksamhet på en plats, i stället för att sprida ut sig i tre kommuner. Den saftiga kritiken levererar revisorerna i en färsk revisionsrapport.

Revisionsrapporten är full med kritik mot kommunalförbundets ledning.

Otydlig beslutsprocess, risk för personalflykt, och många resor mellan de tre kommunerna. Det är en del av kritiken.

– Det har gått stå i samarbetstanken och effektivitetstanken, säger revisorernas ordförande, Göran Svedberg.

Västra Mälardalens Kommunalförbund har funnits i tio år. Förbundet sköter bland annat telefoni, upphandlingar, räddningstjänst och löner åt kommunerna Arboga, Köping och Kungsör.

Och att ha lönekontor i Arboga, ekonomi och administration i Köping och upphandlingsenheten i Kungsör, det är inte effektivt, menar revisorerna.

Även Surahammars kommun har gått med i förbundet, men i ett senare skede än de tre grundarkommunerna.

Några citat ur granskningen:

"...ser vi en stor risk i att (...) personal söker sig från förbundet som arbetsgivare."

"Vår bedöming är att direktionen rimligen bör upprätta en åtgärdsplan för att komma tillrätta med det prognosticerade underskottet"

"det torde finnas mer kostnadseffektiva sätt att organisera verksamheten än så som den är organiserad i dag"

"Vi kan inte utesluta att rotationen på ordförandeskapet kan innebära ett hinder för kontinuitet i förbundets arbete"

Ingen av kommunstyrelseordförandena i Arboga, Kungsör eller Köping vill i nuläget kommentera revisorernas granskning.