Kritiska mot civilflyg tänker inte ge upp

1:54 min

Regeringens beslut innebär inte att det slutliga ordet är sagt om civilflyg på Ärna. Bland kritiska Uppsalapolitiker talas det om att göra saken till en valfråga nästa år, och dessutom planerar Nätverket för ett civilflygsfritt Ärna att driva frågan vidare juridiskt.

Nätverkets juridiska ombud Gunilla Högberg Björck säger att det finns en chans att regeringens beslut kan överklagas.

– Det som ligger närmast till hands det är att göra en rättsprövning, till högsta förvaltningsdomstolen. Det hette regeringsrätten förr i tiden, och de kan enligt lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut pröva om ett regeringsbeslut strider mot någon rättsregel, och i så fall kan man upphäva ett sådant beslut, säger Gunilla Högberg Björck.

Det är bara två procent av de mål som kommer till högsta förvaltningsdomstolen som beviljas prövningstillstånd. Men Gunilla Högberg Björck pekar på att Ärnafrågan uppfyller de kriterier som krävs. Dels kan privatpersoner som anser sig utsatta för miljöförstöring i sitt hem i vissa fall överklaga regeringsbeslut, dels kan miljöorganisationer söka rättsprövning för en del beslut enligt den så kallade Århuskonventionen som bland annat omfattar just flygplatser, och nätverket menar att båda de skälen är tillämpliga i det här fallet.

En angreppspunkt kan också bli att regeringens beslut enligt nätverkets uppfattning består alltför mycket av politiska överväganden och alltför lite av miljöprövning:

– Det finns väl anledning att misstänka i alla fall att man tagit alltför stor politisk hänsyn, säger hon.

Centerpartiet i Uppsala är ett av de partier som nu talar om att göra Ärna till en valfråga. Kommunalrådet Stefan Hanna vill inte att kommunen satsar några pengar alls och befarar att det exploateringsavtal som kommunen ska ingå med bolaget som ska driva civilflyget kan komma att betyda kostnader för kommunen:

– Det kan innebära, och innebär ofta att kommunen eller någon annan, framför allt kommunen, tar delar av, eller stora delar av en exploateringskostnad, säger Stefan Hanna.

Men moderate kommunstyrelseordföranden Fredrik Ahlstedt räknar med att det inte blir några kostnader för kommunen:

– Näe det tror jag inte, min bedömning är att det inte kommer att bli några sådana kostnader. Utan vi gör precis som vanligt, att vi tar betalt för de tjänster som kommunen utför i samband med en exploatering, säger han.