Åhus

Miljonrenovering i Åhus hamn

1:30 min

70 miljoner kronor. Så mycket lägger Åhus hamn just nu på att renovera hamnen. Dels så tar man bort lera och sten från botten för att återställa djupet till vad det står på sjökortet, och dels håller man på att bygga om kajen.

På kajen står en högtalare och pyttsar ut ljud från några dykarnes konversation, man jobbar både ovan och under vatten med att få nya kajdelar på plats.  Men det är inte det enda som är på gång i Åhus hamn. Ute i vattnen står två stora mudderverk med stora skopor som jobbar för att ta bort 150 000 kubikmeter muddermassor från havsbotten i hamnen och i farleden in till hamnen.

Muddring behöver göras då och då eftersom de flesta hamnar har en tendens att bli grundare då det exempelvis kommer in växtdelar och sediment från Helge å som mynnar ut i hamnen. Senast Åhus muddrade var 2001 och nu är det alltså dags igen.

Framförallt vill man återställa djupen i hamnen  så att de stämmer överens med vad som står på sjökorten, men ute i farleden passar man även på att göra det lite djupare. Detta leder till att man kan ta in lite större fartyg och framförallt att det blir tryggare för fartygen att ta sig in, även när det blåser.

– Idag ligger vi väldigt nära restriktionerna på vissa av våra fartyg, så när vädret är lite sämre är det lite med hjärtat i halsgropen om  om vi kommer kunna få in fartygen eller inte, säger Fredrik Åsare som är VD för Åhus hamn.

 Fram till slutet av januari kommer mudderverken  brumma dygnet runt för att få bort muddermassorna av lera och sten men även ett delvis förorenat ytskiktet där man hittar tungmetaller och andra ämnen som nu forslas bort.