Landsmöte

Folkpartiet backar om litterär kanon

2:05 min

På fredagen hålls folkpartiets landsmöte i Västerås och partiets kulturpolitik ska klubbas igenom nu på förmiddagen. Bland annat backar man från sitt förslag om en litterär kanon i skolan.

Marie Melsom var en ombuden som argumenterade emot en litterär kanon.

- Vi folkpartister kämpar dagligen för att höja lärarnas status, att då införa en litterär kanon är att nedvärdera lärarnas kompetens att verkställa det som står i läroplanen, säger Marie Melsom.

- En liberal bildning handlar om att kunna göra en bildningsresa genom hela livet och det är mycket möjligt att intresset för läsande blommar upp senare i livet, då tycker jag att litteratur kanon kan vara ett stöd faktiskt.

Ombuden Marie Melsom och Jimmy Henriksson. Frågan om en litterär kanon är gammal inom Folkpartiet men när utbildning och kulturutskottet behandlade förslaget till nytt partiprogram igår så strök  man meningen "en litterär kanon bör tas fram för skolan". Och idag backade även partistyrelsen i frågan.

- Sanningen är den att i den nya läroplan som är antagen så är ämnesundervisningen mycket mer uppstyrd. Det som var syftet med det här kanonförslaget har i mycket stor utsträckning uppfyllts så därför går partistyrelsen på utskottets förslag, säger Jan Björklund.

En annan fråga som debatterades på folkpartiets landsmöte var vilken roll public service ska ha och hur dess verksamhet ska finansieras. I förslaget till nytt partiprogram står att uppdraget ska vara brett och att partiet vill avskaffa tv-licensen men inte vad den ska ersättas med. Jasenko Selimovic förre detta radioteaterchef var en av talarna:

– Jag tycker att i tider av obegränsad tillgänglighet då allt bara är ett musklick bort så ska statligt finansierad media inte ägna sig åt att öka mängden dumheter i etern utan istället gallra och erbjuda kvalitet, relevans. Public service behöver bli smalare.

Men det tyckte inte Tina Acketoft.

– Public service ska ha ett brett uppdrag, ett folkligt uppdrag ett högt kulturellt uppdrag men det ska definitivt inte smalnas av till en elit. Blir det en elit-Sverige vi har då har vi inte längre ett liberalt Sverige.

Formuleringarna om public service ska nu beredas lite till innan landsmötet fattar beslut.

Beslut togs däremot om att verka för en kortning av upphovsrätten för verk av avlidna författare och kulturskapare.