Trafikfarlig E20 hindrar tillväxt i Örebro län

Hälften av Sveriges befolkning bor längs E20. Det var ett av argumenten som Handelskammaren Mälardalen förde fram tidigare i veckan när man mötte infrastrukturministern.

Mötet hölls för att prata om vikten av att bygga motorväg eller fyrfilig väg hela sträckan mellan Stockholm och Göteborg. I dag saknas det på åtta mil av vägen.

Thord Andersson som är projektledare på Handelskammaren menar att E20 söderut är både trafikfarlig och långsam, och att det hindrar tillväxten i Örebro län.

Just nu förbereder regeringen en proposition om bland annat tåg och vägar. Inför den tar man emot grupper från olika delar av landet som vill påverka förslaget.