Elbrist försvårar samordningen av hjälparbetet

2:19 min

Idag har det gått en vecka sedan den förödande tyfonen Haiyan drog in över Filippinerna. En massiv internationell hjälpinsats pågår, men fortfarande saknas förnödenheter på många håll. Kroppar ligger fortfarande på gatorna. Samtidigt försöker många i Tacloban fortfarande få tag på sina anhöriga för att höra om de överlevt och meddela att de själva lever.

En kraftig åskskur har dragit in över Tacloban, men regnet avskräcker inte de runt etthundra personerna som står och köar utanför stadshuset.

– Jag väntar på att få ladda min mobil i femton minuter och har stått här i sju timmar, säger 22- åriga Cerise.

Mobilnätet är utslaget i Tacloban, men runt stadshuset finns ett litet område med täckning. Trots regnet och den långa väntan har Cerise bestämt sig för att hålla ut.

– Jag måste kontakta mina närstående. De vet inte att jag är ok och jag vet inte hur det är med dem, säger Cerise. Hon tror att det kommer att ta henne ytterligare ett par timmar att komma fram till den lilla generatorn.

Elbristen är uppenbar och den försvårar samordningen av hjälparbetet, det säger Taclobans borgmästare Alfred Romualdez.

– Vi behöver fler generatorer, men vi behöver samtidigt även mer bränsle till dem. Då kan vi organisera oss och även forsla bort och identifiera alla döda kroppar, säger Alfred Romualdez.

Men att identifiera de döda blir allt svårare ju längre tiden går. När regnet efter en stund slutar, dröjer det inte länge innan de köande återigen nås av stanken av lik.

Runt femtio meter från stadshuset ligger nämligen ett fyrtiotal kroppar i liksäckar i solen. Kropparna har sedan länge börjat att ruttna och svälla upp. Vissa av liksäckarna har spruckit, och hundar äter på de utstickande kroppsdelarna.

– Det kommer nog inte gå att identifiera de här kropparna nu, på grund av förruttnelsen, säger hjälparbetaren Edgar.