Forskare hävdar att hunden tämjdes i Europa

1:58 min

En överraskande teori om var tamhunden har sitt ursprung presenteras av forskare ifrån bland annat Finland och USA. Det var i Europa som hunden tämjdes för över 30 000 år sen hävdar de. Det går på tvärs mot tidigare studier som menar att hunden har sitt ursprung i södra Kina.

Frågan om hundens ursprung är het, många vill veta varifrån tamhunden kommer och hur länge sen det var som hunden blev ett husdjur. En tidigare studie har genom att studera den genetiska variationen hos nu levande hundar i hela världen visat att tamhunden med stor sannolikhet har sitt ursprung i södra Kina för 10-15000 år sedan. Det är nämligen bara där man hittat den fulla genetiska variationen. Peter Savolainen på KTH i Stockholm som studerat saken jämför det hela med teorin om människans ursprung. 

– Den fulla genetiska variationen hittar du i Afrika sen är det bara delar av den som försvann "out of Africa", så för hundar är det samma sak fast det är "out of södra Kina” då. 

Forskargruppen som idag presenterar sin studie i Science om att hunden istället kommer ifrån Europa baserar det på gamla benfynd som har DNA analyserats. Bland annat har man funnit tamhundsliknande djur ifrån Belgien som är över 30 000 år gamla.

Men det finns svagheter i studien, benen som analyserats kommer ifrån en begränsad del av världen, främst ifrån Europa, vilket gör det svårt att dra några slutsatser menar Peter Savolainen på KTH. Dessutom kan inte de finska forskarna slå fast att det verkligen handlar om ben från hundar och inte vargar eftersom man bara studerat delar av arvsmassan. Olaf Thalmann på universitetet i Åbo som är en av dem som ligger bakom studien håller med om att det finns oklarheter men menar ändå att det här är ett steg på vägen för att förstå var tamhunden, och när den tämjdes och domesticerades. 

– Vi säger inte att det här är det slutgiltiga svaret på var och när hunden domesticerades, men vi är ganska säkra på att Europa spelade en stor roll, säger Olaf Thalmann på universitetet i Åbo.