Fortsatt varma relationer mellan Sverige och Finland

På basen av twitter-korrespondens på ministersnivå mellan då två nordiska grannarna kan det konstateras att relationerna mellan länderna är fortsatt varma och öppna.