Mer resurser till marksanering

Arbetet med att hitta förorenad mark på gamla industritomter i Skåne drivs nu med ökad kraft.
Två personer på länsstyrelsen arbetar heltid med inventeringen av giftgömmor. Det mest kända exemplet är BT Kemi i Teckomatorp, men även det gamla garveriet i Klippan har gett länsstyrelsen en del jobb, berättar landshövding Bengt Holgersson. Inventeringsarbetet har kommit i gång senare i Skåne än i andra län och Holgersson tror att det finns en hel del som ännu är oupptäckt. Det kan till exempel vara nedlagda sågverk där man också sysslat med impregneringsverksamhet.