Många ville bli brandmän i beredskap

Det var många som kom när Uppsala brandförsvar hade inträdesprov för att bli Räddningstjänstpersonal i Beredskap, RiB. Ungefär 30 personer varav 5 kvinnor deltog vid testerna i går som utfördes på brandstationen Viktoria.

Begreppet RiB står för personer som ofta har en annan arbetsgivare, och först träder in i rollen när larmet går.

De som klarar testerna ska sedan genomgå en utbildning.