SKÅNE

Utredningen: registret var i flera fall olagligt

2:25 min

Som Sveriges Radio kunnat rapportera tidigare har skånepolisen under många år fört ett register över romer, varav många inte ens varit misstänkta för brott. Efter polisens Säkerhets- och integritetsskyddsnämnd utrett registret har nu nämnden kommit fram till att registret i flera avseenden är olagligt.

Polismyndigheten i Skåne får nu kritik för sin behandling  av personuppgifter i uppgiftssamlingen "Kringresande".

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden säger i ett uttalande i dag att behandlingen i flera avseenden är olaglig.

Men nämndens slutsats är att registret inte är grundat på etnicitet trots det stora antalet registrerade romer utan grunden är brottsmisstankar mot personer eller släktskap med sådana personer.

Det allvarligaste felet är att ändamålet med behandlingen är alldeles för oprecist. Och det finns inget tydligt samband mellan den befarade brottsligheten och de registrerade persnonern. Uppgiftssamlingen har fått karaktären av en "bra att ha"-samling.