Medling efter hedersvåld kan sätta unga tjejer i fara

2:55 min

Nu framförs kritik mot att stödboenden och socialförvaltningar medlar i familjer som splittrats av hederskonflikter. Enligt kritikerna innebär medlingen att unga flickor riskerar att återigen utsättas för hedersvåld.

– Jag fick inte gå ut och jag fick inte ha pojkvän, eller klasskompisar. Sedan fick jag heller inte gå på tjejmiddag eller klassresor och sådant. Mycket problem, berättar Fatima, som var en av deltagarna i ett medlingsprojekt.

Hon är av 21 tjejer som ingick i ett projekt där man ville ändra på familjers värderingar.

De flesta tjejerna var omhändertagna av socialtjänsten och en av förhoppningarna var att tjejerna efter projektet skulle kunna återförenas med sina familjer.

Men samtalen och medlingen med föräldrarna gick inte som det var tänkt.

Flera föräldrar sa att de var villiga att ändra på sina värderingar men efter att de unga flyttat hem igen visade det sig att föräldrarna bara ljugit.

Pia Svedberg är socionom på stödboendet Linnamottagningen, som drev projektet.

– Om man tänker på hur socialtjänsten jobbat traditionellt har det ju varit att man ska lösa konflikten så att den unga kan återförenas med familjen eller att familjen kan ha en okej relation med den unga. Och det menar vi snarast uppmuntrar föräldrarna till att vara oärliga, säger hon.

– De ser att vi om vi säger det som socialtjänsten eller den aktör som är inblandad vill höra, så kan vi få tillbaka vår dotter igen och vi kan upprätthålla det här hedersrelaterade systemet, de värderingarna.

Det är det som har hänt?

– Det är det som har hänt oss i flera fall, säger Pia Svedberg.

Flera av tjejerna i projektet blev efter att de flyttat hem igen bortgifta mot sin vilja. En är försvunnen och ytterligare en har blivit mördad.

Men om den här tjejen inte hade återvänt till sin familj, hade det här hänt då?

– I alla fall skulle hon inte ha blivit mördad. Då hade hon levt i dag, säger Azam Qarai, som är verksamhetschef på Linnamottagningen.

Men har ni lyckats med någon av familjerna?

– Nej det har vi inte, tyvärr.

Men att på det här sättet medla och förhandla i hederskonflikter är inte bara något som görs på Linnamottagningen utan är en metod som sprids bland Sveriges kommuner.

Astrid Schlytter är docent i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hon är kritisk till den här metoden.

– Det finns ingen evidens för någon metod att det här ska lyckas. Många gånger är det här en billig och lättvindig väg att de flyttar hem igen och då kanske de blir bortgifta eller försvinner, säger hon.

Astrid Schlytter kommer nu att handleda ett arbete vid Göteborgs universitet, där de här metoderna ska utredas.

Verksamhetschefen Azam Qarai vill nu varna andra för bedriva den här typen av arbete.

– Nu är det viktigt för mig att lyfta fram att vi måste vara väldigt försiktiga med de här ambitionerna, för vi riskerar ungdomarnas liv. Stark varning, säger Azam Qarai, verksamhetschef på Linnamottagningen.