”Vi behöver mat och vatten”

1:53 min

I Filippinerna höjdes i dag den officiella dödssiffran efter tyfonkatastrofen till drygt 4 000, även om det verkliga antalet tros vara betydligt högre.

Samtidigt växer kritiken om långsam hjälp till de drabbade.

Moderna idrottsarenan Astrodome var Taclobans stolthet. Men vattenmassorna svepte in och dränkte flera personer i källaren, kropparna är kvar. Nu är Astrodome hem för hundratals tyfonflyktingar, desperata efter hjälp.

Philip Lumbre, omgiven av ruttnande sopor och bråte efter tyfonen, säger att han, ännu sju dagar efter katastrofen, inte sett till några hjälparbetare.

– Vi behöver mat och vatten, säger han.

Enstaka invånare har börjat att röja upp framför sina egna hus, men de saknar el, vatten och avlopp. Liklukten är besvärande.

Lokala myndigheter säger att de är överväldigade av behoven, och bara ett fåtal av de anställda har anmält sig till tjänst – ofta för att de själva är drabbade av katastrofen. Utländska hjälpgrupper har nu förnödenheter på plats, men har fortfarande problem att forsla ut dem till behövande. En massiv amerikansk helikopterinsats har just börjat.

Ute på Taclobans gator räknar jag till 20 döda kroppar på en huvudgata, några hundra meter bort ligger sex till. Passerande fotgängare byter snabbt sida när de får syn på liken och håller för mun och näsa som skydd mot stanken.

Joe Lowry på FN-anknutna IOM, ett av de största hjälporganen, säger att bristen på förnödenheter är alarmerande, och han säger att också stora erfarna organisationer kämpar med att hitta fordon. Han tycker att lokala myndigheter borde ha kunnat forsla bort liken snabbare.

– Även om döda kroppar normalt inte utgör någon direkt hälsorisk är det demoraliserande.  Det är ovärdigt. Folk måste sova intill döda människor. Det är inte alls en idealisk situation, säger han.