Sundström om El Naggar och telefonlistorna: En ohållbar situation

1:49 min

I början av veckan skyllde han på förvaltningen. Nu tar Essam El Naggar på sig hela ansvaret för de JO-anmälda telefonlistorna.

I början av veckan JO-anmäldes Uddevalla kommun för de omdebatterade telefonlistorna med namn och partitillhörighet som någon begärt ut. Efter att kommunalrådet Essam El Naggar (FP) först höll förvaltningen ansvarig för listorna så vänder han nu och tar på sig hela ansvaret.

Inga maktbefogenheter

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Sundström ser allvarligt på den förvirrade och uppretade situationen.

– Det är oerhört allvarlig, men jag har inga maktbefogenheter över andra förtroendevalda.

Nej, det är främst upp till El Naggars parti att avgöra om de har fortsatt förtroende för honom som kommunalråd. När P4 Väst pratar med Ralph Steen, ordförande för Folkpartiet i Uddevalla, så meddelar han att förtroendefrågan ska upp till diskussion i ett internt möte om två veckor och att de får återkomma efter det.

Diskussion behövs

Moderata kommunalrådet Henrik Sundström hoppas att den diskussionen utmynnar i något.

– Händer det inte något där så måste vi ta upp en diskussion. I dag är det en öppen konflikt vi har mellan förvaltningen och Essam och det är ohållbart som jag ser det.

Henrik Sundström kan själv inte utöva någon makt över en annan förtroendevald. Men skulle Folkpartiet säga sig ha fortsatt förtroende för El Naggar så kan Sundström ändå försöka ta upp frågan i kommunfullmäktige som i praktiken kan avsätta ett kommunalråd genom att inte bevilja ansvarsfrihet.

Henrik Sundström tog ett första steg i den riktningen redan i slutet av september.

Inte skarpt läge

– Jag har påbörjat tidiga sonderingar men det är inte skarpt läge än så länge, jag avvaktar vad som händer inom Folkpartiet.

Hur ser du på den här situationen i kommunhuset?

– Min huvudsakliga syn på detta är att det är olyckligt med en konflikt mellan politiken och förvaltningen. Vi måste behandla varandra med respekt.

Och vem är det som har brustit i det?

– Ja det är väl ganska uppenbart, säger Henrik Sundström, kommunstyrelsens ordförande i Uddevalla.

P4 Väst har försökt nå Essam El Naggar under dagen men utan resultat.