Tyresövägen får ett tredje körfält

1:20 min

Tyresövägen ska byggas ut med ett körfält. Stor inflyttning och trängsel på vägen gör att bussarna inte kommer fram. Det är den största infrastruktursatsningen i kommunen.

Stor inflyttning och trängsel på vägen gör att bussarna inte kommer fram. Enligt Åke Skoglund, Samhällsbyggnadschef i Tyresö kommun, så är ett tredje körfält den lösning som kommunen nu arbetar med. 

Kostnaden hamnar på 140 till 150 miljoner kronor vilket är den största infrastruktursatsningen i kommunen.

Vägen är enda förbindelsen till de östra delarna av kommunen, i området bor idag runt 11 000 personer, men fram till 2030 väntas det ha ökat med cirka 4000 människor. Det gör att vägen behöver byggas ut.

Kollektivresandet i området är lägre än snittet och kommunen för även diskussioner med SL för att göra bussresandet mer attraktivt.