Omskriven träbro i Solna inte längre till salu

Det blev aldrig någon försäljning av den tillfälliga Solnabron i trä, nu ska den istället rivas. Var träbron hamnar i framtiden och i vilken form, är inte känt.

Bron som var norra Europas längsta träbro var rekorddyr då den byggdes för snart tre år sedan. Den har nu gjort sitt och ersattes på fredagen av en permanent betongbro.

Nu rivs bron efter att försäljningen dragits tillbaka i sista stund.

Bron är 170 meter lång och 25 meter bred och har bestått av två vägbrodelar och två gång- och cykelbroar.

Den 1 000 ton tunga bron är byggd av av limträbalkar och har använts  som en tillfällig förbindelse mellan Stockholm och Solna över E4/E20. Kostnaden för den tillfälliga träbron har varit förhållandevis hög, försiktiga beräkningar visar på en prislapp på en bit över 60 miljoner.

Men på fredagen invigdes den nya permanta Solnabron som är byggd i betong, nu ska träbron ska monteras ner och enligt uppgift till Radio Stockholm är det en av Trafikverkets underleverantör som har fått överta den.

Det blev alltså aldrig någon regelrätt försäljning som det först var tal om. Var träbron hamnar i framtiden, och i vilken form är inte känt.