Japan ökar utsläpp av växthusgaser

2:10 min

Japan ändrar sin ambition att minska utsläppen av växthusgaser. Istället för att sänka utsläppen till år 2020, kommer de japanska utsläppen att öka.

Den japanska regeringens besked lägger en skugga över FN:s pågående klimatförhandlingar  i Warszawa, tycker Jakob Dalunde från tankesmedjan Fores - en av de organisationer som följer förhandlingarna på plats.

– Det blir ju tyvärr ett problem om världens tredje största ekonomi och femte största utsläppare av växthusgaser berättar att de inte kommer att minska sina utsläpp innan 2020 utan snarare öka dem. Det skapar inte direkt incitament för andra länder att höja sina åtaganden, säger Jakob Dalunde.

Japan räknar med att år 2020 ha ökat utsläppen av växthusgaser med 3 procent jämfört med 1990, mot det tidigare målet att under samma tid sänka dessa utsläpp med 25 procent.

Att Japans regering svänger så drastiskt från sina klimatmål, har att göra med katastrofen i Fukushima.

Japans tidigare klimatmål byggde på kärnkraft som en viktig energikälla, men efter reaktorhaverierna i Fukushima har kärnkraftverken stått mer eller mindre stilla, och till stor del ersatts med kol gas och annan fossil energi.

Japans besked landar mitt under Fn:s pågående klimatmöte i Warszawa, där man ska lägga grunden för ett framtida globalt avtal om utsläppsminskningar. Under konferensen har flera rika länder istället uttryckt minskade ambitioner.

– Man sätter ju Japans minskade ambition i en kontext där andra länder som Australien, Kanada och Nya Zeeland minskat sin ambition. Japan är inte ensamt om att göra det här, men det är inte positivt för klimatprocessen, säger Marie Jürisso, är forskare på Stockholm Environments Institute, SEI.

Finns det någon typ av förståelse för att Japan ändå är i stora svårigheter just nu?

– Ja, det tror jag. Det man ser är att Japan ökat sina utsläpp sedan Fukushima. Och samtidigt har ju Japan en uttalad ambition att diversifiera sin energimix och att man gör inhemska satsningar på förnybart. Men de inhemska satsningarna har inte riktigt kickat in än, och det man mest pratar om här i korridorerna är en allmän besvikelse, säger Marie Jürisso.

Annika Digréus
annika.digreus@sverigesradio.se