Het debatt om prostitution i Tyskland

1:41 min

En stor debatt om prostitution har brutit ut i Tyskland. Detta efter att ett hundratal kändisar skrivit under en appell till den tyska regeringen om drastiska åtgärder.

Prostitutionen har blivit allt mer omfattande i Tyskland sedan landets nya prostitutionslag infördes för drygt tio år sedan.

– Situationen har eskalerat dramatiskt i Tyskland sedan prostitutionen liberaliserades och avreglerades 2002.

Det säger Alice Schwarzer, en av Tysklands mest kända feminister, som ligger bakom appellen som gjort att prostitutionsdebatten brutit ut här i Tyskland.

-- Tyskland i dag blivit det stora sexturismlandet i Europa, säger Alica Schwarzer och hänvisar också till forskare som menar att Tyskland i dag, som ett resultat av den stora prostitutionen, blivit själva samlingsplatsen för europeisk människohandel.

Därför kräver Schwarzer tillsammans med drygt 100 kända tyska politiker, skådespelare och debattörer att lagen måste skärpas. I förlängningen kräver de en lagstiftning enligt svensk modell, där köp av sex helt enkelt förbjuds.

De tyska medierna har på sistone varit fulla av reportage om de jättebordeller med så kallade flatrates, enhetspriser för allehanda sexuella tjänster, som sedan 2002 år dykt upp i många storstäder runt om i Tyskland. Inte minst i gränsområdena.

Men antiprostitutionsappellen har också fått kritik. Kritikerna menar att den stöder sig på felaktiga fakta.

Men oomstritt är i alla fall att prostitutionen ökat i Tyskland sen den nya lagen infördes. Siffror från Förbundet för erotiska yrken i Tyskland,  UEGD, visar att antalet prostituerade ökat med 33 procent sedan 2000, från 150 000 år 2000 till 200 000 i år.

Alice Schwarzer menar att siffran är mycket högre, och pratar om uppskattningar som handlar om 300 000-400 000 prostituerade.

– Prostitutionen borde öka i stället, vad vi erbjuder är så viktigt för många människor, säger Emy Steele, prostituerad i Berlin.

Hon ser inte prostitutionen som ursprunget till den ökande människohandeln utan i stället Europas stora inkomstsklyftor.

– För mig är det inte feminism att säga att arbetande kvinnnor är offer och våra klienter brottslingar, säger Emy Steele.

Uppropet ifrån Alice Schwarzer har dock gjort att prostitutionsfrågan blivit en del av de pågående regeringsförhandlingarna mellan kristdemokrater och socialdemokrater.