4 500 i romregistret kan söka skadestånd

1:56 min

Efter att det i går stod klart att Skånepolisens register över romer är olaglig, kan nu de drabbade – omkring 4 500 personer – söka skadestånd från staten. Antingen direkt till Justitiekanslern, eller genom Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, säger ordförande Sigurd Heuman.

– De kan också vända sig till oss, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, och begära att vi gör en kontroll om vi tycker att registreringen varit okej. Och kommer vi då fram till att det funnits brister i registreringen beträffande den personen, och tycker att det ska föranleda skadestånd, så lämnar vi över ärendet till JK, säger han.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN, konstaterade i går att Skånepolisen behandling av personuppgifter i och med det så kallade romregistret strider mot lagen.

Främst för att ett stort antal personer har förts in där utan någon egentlig motivering – och utan att vara kopplade till någon specifik polisutredning.

De som figurerar i kartläggningen har nu möjlighet att få skadestånd för kränkning. Av de 4 700 personer i registret är omkring 4 500 i dag i livet. Om många av dem väljer att söka skadestånd via Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden innebär det ett mycket omfattande arbete, säger ordförande Sigurd Heuman.

– Det är klart att det är administrativt besvärligt, men å andra sidan är det viktigt. Vi har denna uppgift av lagstiftarna, vi ska ställa upp och kontrollera när folk vill ha hjälp, och då får vi göra det.

Har du nån uppfattning om hur många som skulle kunna söka hjälp av er?

--Nej, det har jag inte alls, jag förmodar att inte alla är intresserade, men jag vet faktiskt inte.

Inte heller Erland Kaldaras – Romska ungdomsförbundet ordförande – kan uppskatta hur många romer som nu går vidare med skadeståndsanspråk.

– Det är svårt att säga, men jag tror att ett stort antal familjer kanske kommer ta kontakt med SIN för att begära skadestånd eller någon form av upprättelse av staten, säger han.

Justitekanslern har tidigare inte prövat ett sådant här fall. Men som jämförelse fick en ung man förra året 5 000 kronor i ersättning efter att hans namn felaktigt fanns med i en uppropslista inför en häktningsförhandling vid Stockholms tingsrätt.