Förväntningar på Ferruform

Ferruforms stora investeringsprogram på 170 miljoner kronor är inne i slutfasen och i slutet av sommaren ska fabrikens nya anläggningar sättas i drift.
Chefen Peter Norman samtalar nu med alla stora lastbilstillverkare i världen och hoppas kunna presentera en ny stororder till sommaren. Ferruform i Luleå är i stort sett enda fristående företaget i världen i sin nisch: och det är att formpressa och ytbehandla sidobalkar och bakaxlar sidobalkar som är helt färdiga att monteras i lastbilar. Det var för två och ett halvt år sedan som Scanias baxaxelfabrik i Luleå bytte namn till Ferruform och blev ett fristående verkstadsföretag. Ferruforms chef Peter Norman är mycket optimistisk för framtiden, men han säger att omställningen varit tuff. Under omställningsperioden har personal omväxlande fortbildats, varslats och nyanställts. Det varit enda sättet att möta svängningarna i branschen. Försäljningen av lastbilar är bland det konjunkturkänsligaste man kan hitta.