Vårdpersonal protesterar

Nu protesterar nattpersonalen vid kirurg- och gynavdelningarna på sunderby sjukhus mot löneskillnaderna bland dom anställda.
Anledningen är att dom tycker sig ha hamnat i ett b-lag lönemässigt jämfört med anställda på intensivvårdsavdelningarna, som tjänar mer trots att arbetstiden är densamma. I ett brev till landstingsledningen protesterar dom anställda mot skillnaderna och bjuder nu in samtliga berörda politiker och tjänstemän att arbeta några nätter för att öka förståelsen för vad nattarbetet innebär. Arbetet har blivit allt tyngre och många slits ut i förtid, skriver personalen i sitt brev.