Två på Gotland som friats från misstankar får ersättning

En Visbybo får 31 000 kronor i ersättning efter att ha suttit frihetsberövad för bland annat grov misshandel, men sedan friatdes han av tingsrätten.

Misstankarna gällde från början grov misshandel och grovt hemfridsbrott, men under häktningsförhandlingen våren 2013 ändrades brottsrubriceringen till misshandel av normalgraden. Och senare friades visbybon helt från misstankarna.

En annan person bosatt på Gotland, som varit anhållen misstänkt för grov kvinnofridskränkning, men där det aldrig väcktes något åtal, får 6 000 kronor i ersättning för det lidande som frihetsberövandet inneburit.

Det är Justitiekanslern som beslutat om ersättningarna.