Samhall skall städa i Alingsås kommun

1:06 min

Det statliga företaget Samhall vann upphandlingen om att städa i Alingsås kommuns alla lokaler.

Tidigare har det privata företaget V-Städ haft uppdraget i drygt fyra år. 

Mellan 50-60 personer berörs av den nya upphandlingen.   

Det privata städbolaget V-Städ i Alingsås tappar nu sitt kontrakt med Alingsås kommun. Företaget har under drygt fyra år haft mellan 50-60 anställda som har städat för kommunen. Nu skall istället det statliga Samhall ta över städningen i skolor och andra kommunala lokaler.

Magnus Bernhardsson är upphandlingschef i Alingsås och menar att man i den här upphandlingen fick ett bättre bud från Samhall.

- Ser du inga problem i att ett statligt företag som Samhall nu konkurrerar ut ett privat företag i Alingsås? - Jag följer de lagar och regler som jag skall rätta mig efter när det kommer till upphandling. Sedan kan man ha åsikter, men det är inte riktigt min position att ha det, säger Magnus Bernhardsson.

- En del av städpersonalen på V-Städ hade tidigare sin anställning inom kommunen när den senaste upphandlingen gjordes. Har kommunen något ansvar för dem idag? - I förra upphandlingen gick personalansvaret över till V-Städ. Vi är ödnjuka inför omständigheterna, men det juridiska ansvaret har V-Städ säger Magnus Bernhardsson. P4 har sökt ansvariga för V-Städ utan att lyckas.

                                                                                           / Peo Wenander