Forskare varnar för resistenta bakterier

2:03 min

Ett 20-tal vetenskapsmän varnar i dag världens regeringar för att värdet av antibiotika kan vara förlorat om några år.

Världsomspännande aktioner krävs nu för att stoppa spridningen av resistenta bakterier och hitta nya effektiva läkemedel. Annars kommer oförutsägbara medicinska , sociala och ekonomiska bakslag drabba världen, skriver forskarna i tidskriften The Lancet Infectious diseases.

– Det är tid att agera nu, säger professor Anthony So vid Duke university i USA, en av forskarna.

Forskarna beskriver problemen och poängterar att det är hög tid att agera om man vill hejda spridningen av resistenta infektioner. I ett upprop till världens regeringar uppmanar de till samlade aktioner för att  finna nya sätt att bekämpa bakterierna.

Enligt Världshälsoorganisationen närmar vi oss  en tid när det inte längre finns några effektiva bakteriehämmande mediciner – i stället kommer vi att få fler  superresistenta bakterier, säger professor Zulfiqar Bhutta vid Aga Khanuniversitetet i Karachi.

– Vi tror verkligen att det här är början på de superresistenta bakteriernas uppdykande, säger han.

Också World economic forum har tagit upp problemet, eftersom bristen på effektiva läkemedel i hög grad påverkar den ekonomiska utvecklingen, säger Anthony So.

Och den brittiska regeringens speciella rådgivare i hälsofrågor, Dame Sally Davies, poängterade nyligen i ett tal inför närmare 5 000 personer i Storbritannien vikten av att värna de läkemedel som fortfarande är effektiva.

– 25 000 människor i Europa dör varje år av blodförgiftning – en svår infektion i blodet – för att medicinerna inte fungerar på grund av antibiotikaresistens, säger hon.

Tusentals människor dör varje år av resistenta infektioner och sjukvården som vi känner den i dag, kommer inte längre att kunna bota infektioner, utföra större operationer och behandla svårt sjuka, säger Dame Sally.

Men det är ett framtidsscenario som måste förhindras genom global samverkan, menar professor Otto Cars som grundat nätverket ReAct mot resistensproblemen.

– Det här ett problem som är globalt i allra hösta grad. Vi måste medverka till globala lösningar, säger han.