Nej till provborrningar i Tierp

Det blir inga provborrningar för slutförvar av kärnbränsle i Tierp. Sent igår kväll sa Tieprs kommunfullmäktige nej till att låta Svensk Kärnbränslehantering SKB inleda platsundersökningar i kommunen.
Beslutet togs efter lång debatt och med mycket knapp majoritet, 25 nej- röster mot 23 ja-röster. Med alltså bara två rösters marginal blev det nej. Beslutet föregicks av en tre timmar lång debatt och utgången var oviss in i det sista eftersom inget av partierna i fullmäktige hade en uttalad partilinje. Tillslut fick i alla fall det socialdemokratiska kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson som han ville. Det var hans förslag som vann att som det nu heter "i dagsläget säga nej till platsundersökningar och provborrningar i kommunen"