Fp kommer driva tredje pappamånad

2:04 min

Folkpartiets Landsmöte i Västerås har nu beslutat om en tredje pappamånad. Partiledningen med partiledaren Jan Björklund står bakom förslaget.

En tredje pappamånad, i linje med att jämställdhet pekats ut som den nya profilfrågan. Men fortfarande finns motståndare bland folkpartisterna på Landsmötet.

– Sexton procent av befolkningen tycker att det är ett bra förslag att kvotera föräldraförsäkringen mer än vad den är idag. Men vad säger småbarnsföräldrarna? Sju procent. Fler tror på spöken. Låt småbarnsföräldrarna bestämma själva, säger Mathias Sundin, ombud från Östergötland.

Det är en stor omsvängning för många Folkpartister, som varit vana vid att omröstingar om en mer kvoterad föräldraförsäkring hittills röstats ner till förmån för den liberala tanken om individens rätt att välja själv.

Det var först med den nye jämställdhetsministern och folkpartisten Maria Arnholm i regeringen som partiledningen vände. Arnholm fick för övrigt flest röster här på landsmötet i valet till partistyrelse. Med stärkt stöd kan hon nu driva partiets nya fokus, jämställdhet.

– De som säger att jämställdhet inte är en valfråga och inte har i politiken att göra, de vet inte vad de talar om. De här orättvisorna är någonting som engagerar oss, men också de vi ska möta i valrörelsen så småningom.

Lovisa Aldrin, ombud från Halland, är en av dem som länge kämpat i motvind för att öronmärka fler föräldramånader.

– Jag vill börja med att tacka Jan Björklund. Han har tagit tillvara den klokhet som han skaffat sig och då helt enkelt ändrat sig i den här frågan.

Lovisa Aldrin passar också tillbaka till Mathias Sundin.

– Vi kanske är många som vill välja själva, men vi i Folkpartiet vågar ju ta de beslut som andra kan tycka är obekväma. Vi vill ju exempelvis föra in Euron, det är inte heller så populärt i de svenska hemmen.

Fatima Svanå från Liberala kvinnor talade också.
– Vi politiker måste förstå att vissa strukturer är för starka för enskilda individer att kämpa emot. Vi behöver fler män där barnen är. Vi behöver fler kvinnor där makten är.