مصوبه جدید و مبهم در مورد صحبت کردن با تلفن همراه هنگام رانندگی

5:42 min

از اول ماه آینده افرادی که هنگام رانندگی با تلفن همراه یا موبایل صحبت کرده و یا اِس اِم اِس می فرستند، ممکن است محکوم به پرداخت جریمه شوند. اما درک مصوبه جدید برای مردم عادی و حتی کارکنان ادارات ذیربط چندان آسان نیست.  شهلا عالم شاهی مشاور امنیت در ترافیک از اداره ملی امنیت ترافیکی (NTF):