Strandskyddsdelegationen besöker Gotland

I dag, 18/11, kommer delar av strandskyddsdelegationen till Gotland. Delegationen arbetar med att se om de nya strandskyddsreglerna lever upp till sitt syfte.

Det vill säga att utveckla Sverige samtidigt som allmänhetens möjligheter att röra sig nära vatten inte får äventyras.

När delegationen besöker Gotland blir det besök bland annat vid Furillen, Bungenäs och på Fårö.

2015 ska strandskyddsdelegationen redovisa sitt arbete där det också ingår att se att de nya reglerna tillämpas lika i hela landet.

I delegationen ingår bland andra den gotländska moderata riksdagsledamoten Gustaf Hoffstedt och Chris Heister som är landshövding i Stockholm.