Västerbottens län

Höjda statsbidrag med 30 miljarder skulle ge 1 400 nya arbeten inom vård, skola och omsorg i länet hävdar LO

LO vill investera i skola, vård och omsorg och på så sätt även minska arbetslösheten. Ett höjt statsbidrag på 30 miljarder till kommuner och landsting skulle för Västerbottens läns del betyda 1 400 arbetstillfällen.

Sveriges ekonomi växer utan att investeringarna i välfärden höjs, såsom det varit under de senaste åren, då uppstår ett så kallat reformutrymme som hittills använts för att sänka skatterna.

--  När statsbidragen till kommunerna inte uppräknas motsvarande den ekonomiska utvecklingen innebär det i praktiken att standarden i de offentliga tjänsterna sänks. Då blir personaltätheten lägre i skolan, förskolan och äldreomsorgen. Resultatet blir att de kommuner eller landsting som vill bibehålla välfärdsresurserna måste höja skatten, säger Per-Erik Johansson, ordförande för LO-distriktet i Norra Sverige.