Välgörenhetsföreningar oense

Minst tre föreningar i Uppsala samlar in pengar till hemlösa och nu tycks det ha uppstått konkurrens mellan de olika grupperna. Istället för att hjälpen hamnar i centrum bråkas det om vem som är seriös.
Bland de som vill hjälpa hemlösa råder delade meningar om hur pengar ska samlas in och vilket stöd man bör ge. Arthur Eriksson från föreningen "Fridens boning" menar att det är det här som är bakgrunden till konflikten som uppstått mellan föreningarna. Hans förening samlar in pengar och köper sedan mat och annat åt hemösa. Personer som saknar egen bostad brukar också få bo hemma hos Arthur. Nils Åke Olsson som driver Kontaktgruppen för Uppsalas hemlösa har istället valt att köpa husvagnar åt människor som behöver någonstans att bo. De flesta som samlar in pengar på stan har fått ett tillstånd av polisen. - Men tillståndet innebär bara att man har rätt att samla in på en bestämd plats, inte att det görs någon kontroll, säger polisintendent Staffan Tilling.