”Sverige behöver en minoritetsombudsman”

2:22 min

Efter avslöjandet om Skånepolisens registrering av romer är det tydligt att Sverige behöver av en ombudsman för minoriteter. Det menar Christina Johnsson, forskningschef vid Raul Wallenberg institutet. Trots att Sverige är ett utvecklat land med sin välfärd, rättssäkerhet och demokrati finns det grupper som inte kommer i åtnjutande av detta, säger hon.

– Jag tänker att det snabbaste sättet att komma åt det är att ha en oberoende människorättsinstitution som ett ombud för minoriteterna - gärna en kommission - som har uppgiften att granska den svenska verksamheten utifrån de internationella reglerna om mänskliga rättigheter. Jag tror att det absolut är det mest effektiva sättet, säger Christina Johnsson.

Hon är doktor i konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter och undersöker hur statens organisation ser ut utifrån det. Sverige är ett land som generellt ligger bra till i internationella jämförelser. Men tittar man på det som skett efter avslöjandet om att romerna registrerats av polisen, då ser vi klart att här är det staten som granskar sig själv, säger hon.

– De svenska myndigheterna har ett bra granskningsförfaranden för att utreda sådana här frågor. Men där de personer som upplever sig kränkta och som tillhör minoriteterna inte har någon roll att spela. Så för att ge människor egen makt och en värdighet i sådana situationer, så behöver de kunna vända sig till en institution som är oberoende i dess verkliga mening, och som de här personerna känner att de kan lita på. Det är mer påtagligt nu än någonsin, säger Christina Johnsson.

Det är ett viktigt led i arbetet med de mänskliga rättigheterna att det finns effektiva rättsmedel när mänskliga rättigheter kränks, påpekar hon.

– Det räcker inte att staten är god och jobbar med att få in mänskliga rättigheter i organisationen, utan det måste till krafttag när kränkningar sker.

Mänskliga rättigheter ska inte bara vara en del av systemet utan även en kritisk granskare av det. Så bör det vara i alla fall och det är därför vi behöver ett oberoende organ som kan granska staten i sådana frågor, menar Christina Johnsson.

– Mänskliga rättigheter ställer hela tiden frågan ifall det offentliga har gjort det de skulle göra? Har de sett till att man inte kränker människor? Staten klarar inte att granska sig själv i de frågorna, säger Christina Johnsson, forskningschef vid Raul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitärrätt i Lund.