Bettvisten går vidare i höst

Försöken att hitta en förlikning i tvisten mellan Gotlands Betodlarförening och det schweiziska bolaget EGH har misslyckats i Gotlands Tingsrätt.
Det tvisten gäller är att EGH vill ha sex miljoner kronor i skadestånd, eftersom schweizarna anser att betodlarföreningen gjort sig skyldig till avtalsbrott när man dragit sig ur överenskommelsen att bygga ett nytt sockerbruk på Gotland. Gotlands Betodlarförening å sin sida hävdar att inget riktigt avtal finns och man vill därför inte betala något skadestånd. Parterna står därmed långt ifrån varandra inför huvudförhandlingarna som äger rum i höst.