Lyssna på dig själv och få balans

10 min

Det är viktigt att röra sig på rätt sätt. Utan balans får man ont. Det är en av grundpelarna i den så kallade Alexandertekniken, berättar balanskonstnär Wolfgang Weiser.