Snöröjningen i Huddinge blir mer jämställd

1:40 min

Kvinnor hamnar ofta i kläm när snön faller. Därför satsar Huddinge kommun på jämställd snöröjning. Gångvägar, cykelbanor och busshållsplatser ska plogas före större bilvägar för att underlätta för kvinnliga trafikanter.

Förra vintern fick Huddinge kommun mycket kritik för den dåliga snöröjningen på framförallt gång- och cykelvägar.

Inför årets upphandling av snörröjningen har kommunen lyft upp frågan om att gång- och cykelvägar till skolor och förskolor måste förbättras.

Lars Lanz som är chef för gatu- och parkdriften i Huddinge.

– Det ska vara säkrare att gå och cykla, och framkomligheten till våra förskolor och skolor ska bli bättre. Även busshållsplatser ska vi satsa mer på så att vi kan slippa de halkolyckor som ofta kan ske där.

Enligt Statistiska Centralbyrån är det vanligare att män åker bil till jobbet än vad det är bland kvinnorna.

Det omvända förhållandet gäller när det handlar om att resa med kollektivtrafik eller att gå och cykla till jobbet. Extra tydligt är detta i storstäderna.

Det är lättare att köra bil i tio centimeter snö än att gå, resonerar Huddinge. Samma resonemang hade Karlskoga kommun som började satsa på jämställd snöröjning redan för flera år sedan.

Lars Lanz på gatu- och parkdriften i Huddinge säger att kommunen även kommer att prioritera snöröjningen runt pendeltågsstationer och busshållplatser.

– De som bor i den närmsta radien runt pendeltågsstationer och busshållsplatser väljer ju att åka kommunalt om det är plogat eller om man kan ta cykeln till stationen, säger Lars Lanz.

Susanne Holm som bor i Huddinge ser fram mot en mer jämställd snöröjning i vinter.

– Jag tycker att det är utmärkt. Jag har en dotter som har fått barn, och förra året var det helt omöjligt att gå med barnvagn.

– Det låter bra för annars är det kört att ta sig fram med barnvagnen. Det är svårt att ta sig fram, säger Karolina Malmgren.