Ny policy för politik i skolan

Politisk information i skolan är ofta en känslig fråga. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har därför tagit fram ett förslag till policy om politisk information i skolan.

Av förslaget framgår att skolan ska anordna skolval varje valår. Skolorna ska rikta särskild information till förstagångsväljare.

De politiska partier som bjuds in till skolan ska dessutom vara representerade i riksdagen eller i regionfullmäktige.