Många fall av våld och hot rapporterade på länets anstalter

5:50 min

Kumlaanstalten och Hinsebergsanstalten ligger i topp när det gäller rapporterade fall av hot och våld under de senaste två åren. Men Katarina, som satt på Hinseberg i två år, känner inte igen bilden.

– För mig blev tiden i fängelset en vändpunkt i livet, säger hon.

Katarina berättar att hon var skräckslagen när hon transporterades till Hinseberg för att avtjäna sitt straff. Hennes bild av fängelser var färgad av amerikanska filmer och hon förväntade sig att bli nedslagen i duschen. Men så blev det inte alls.

– Det är klart att vi hade våra intriger. Men det var mest prat. Jag behövde aldrig vara rädd och under min tid där inträffade bara två incidenter, säger Katarina.

Men siffrorna från Kriminalvården, som DN har sammanställt i dag, visar en annan bild. Totalt har över 900 fall av hot och våld rapporterats på landets anstalet under de senaste två åren. Och i topp på listan ligger Kumlaanstalten med 77 fall. Hinseberg kommer på femte plats med 39 rapporterade fall.

– Jag blir förvånad när jag hör det. Men det handlar förstås om att det är anstaltspersonalen och inte internerna själva som rapporterar. De har nog en annan bild av vad som är hot och våld än de som har levt med missbruk och kriminalitet, säger Katarina.

Annika Palevik är vårdare och huvudskyddsombud på Hinsebergsanstalten. Hon säger att personalen har blivit bättre på att rapportera incidenter.

– Ja, det är ju vi som avgör vad som ska rapporteras och det nya systemet vi har för att rapportera har gjort att vi nog faktiskt rapporterar fler fall, säger hon.

Men hon tycker inte att våldet har blivit grövre eller mer förekommande på anstalten.

När Katarina i dag ser tillbaka på sin tid på Hinseberg så är hon tacksam.

– Jag blev nykter där. Det var grunden till det liv jag lever idag och jag har ett jättefint liv i dag. Jag har fått barn och jag har varit drogfri i sju år, säger hon.