Fokus på ungas folkhälsa

Landstinget tänker fortsätta att fokusera på barn och ungdomar när det gäller folkhälsoarbete.
Folkhälsodelegationen antog i går nästa års verksamhetsplan och budget och drygt 16 miljoner kronor ska satsas på folkhälsoarbete 2003. Enligt ett pressmeddelande vill landstinget verka för ett folkhälsoarbete som ger barn och unga stöd under hela uppväxttiden, vilket ger förutsättningar för goda och jämlika uppväxtvillkor.