P1-morgon tisdag 19 november

Lättare för polisen att övervaka mejltrafik

12 min

Det är nu möjligt för polisen, Säpo och landets övriga brottsbekämpande myndigheter att själva plocka ut information om det som 100-tusentals svenskar gör på internet och i telefonen direkt från trafikdatabasen.

Myndigheterna har rätt att ta del av de här uppgifterna i samband med utredningar kring vissa grövre brott, men tidigare var de tvungna att gå via tele och internet-operatörer som sen lämnade ut informationen. Ett nytt datasystem möjliggör alltså för myndigheterna att själva få direktåtkomst till informationen utan att gå via operatörer. Än så länge har det bara införts i delar av det svenska data- och telefonnätet men myndigheterna hoppas att fler operatörer ska ansluta sig. Hör Anne Ramberg, generalsekreterare för advokatsamfundet och Lars Öjelind, chef för Rikskriminalpolisens underrättelse-enhet.