Ny rekommendation: Ät mindre ost

2:12 min

Livsmedelsverket vill att befolkningen ska äta mindre ost, med tanke på miljön. Rådet skrivs nu in i verkets tips om Miljösmarta Matval.

Myndigheten har sedan länge velat att konsumtionen av kött ska minska, så att belastningen på klimatet och miljön ska bli mindre.

Nu rekommenderar de även att vi minskar på osten, berättar Anna-Karin Johansson som är miljöstrateg på Livsmedelsverket.

– Där har vi egentligen inte haft den här typen av råd tidigare, det är nytt och där säger vi egentligen att det är bra att äta lite mindre ost än vad vi gör idag, både ur miljö- och hälsosynpunkt.

– Sen när man väljer är det bra att ta klimatcertifierade och ekologiska produkter.

Varför ska man äta mindre ost?

– Därför att även ost har ganska stor miljöpåverkan om man tittar mot andra produktgrupper som grönsaker till exempel. Det har en påverkan på klimatet, på den biologiska mångfalden och på övergödningen, säger Anna-Karin Johansson.

Livsmedelsverket ger redan råd och tips om miljösmarta matval när det gäller kött, fisk, frukt och bär och potatis, bland annat.

Idag förnyas råden med en ny grupp livsmedel: ägg och mejeriprodukter, som mjölk och ost.

När det gäller ost vill myndigheten att konsumenterna ska äta mindre, både av miljö- och hälsoskäl. I första hand bör folk välja klimatcertifierade och ekologiska ostar, enligt verket.

Konsumtionen i Sverige har fördubblats de senaste 40 åren och en ny rapport från Institutet för Livsmedel och Bioteknik, SIK, visar att ostproduktion orsakar höga utsläpp av växthusgaser.

Livsmedelsverket har länge betonat att folk bör äta mer grönsaker och mindre kött. Det är bra både för hälsan och miljön.

Verket tycker att om man ska äta kött, ska det vara från djur som betar i naturen. Då gynnar man klimatmålet om att stärka den biologiska mångfalden.

Inte heller äldre människor som inte dricker mjölk lider skada av att äta mindre ost, menar Anna-Karin Johansson.

– Visst får vi i oss mycket bra näringsämnen av både kött och mejeriprodukter, men det är inte så att vi skulle få sämre näringsintag bara för att vi drar ner lite på vår konsumtion. Idag äter vi faktiskt mer än vad vi behöver för att få i oss de här näringsämnena.