VÄSTRA GÖTALAND/BRYSSEL

"Viktigt med västsvenskar i EU-parlamentet"

1:30 min

Västsvensk representation är viktigt i den europeiska politiken. det menar västsveriges två EU-parlamentariker, Olle Ludvigsson (S) och Kent Johansson (C), som nu laddar upp inför valet om ett halvår.

I EU-parlamentet sitter i dag två personer från Västra Götaland: Olle Ludvigsson (S) från Hälsö i Öckerö kommun och Kent Johansson (C) från Skara.

När deras respektive partier presenterar sina EU-vallistor nu på fredag så hoppas båda på en bra plats.
Båda känner att de har mer att uträtta i parlamentet och de är överens om att det är viktigt att Västra Götaland finns representerat i EU-parlamentet även efter valet i maj.

Personvalssystem i EU-valet
– Jag tycker att det är viktigt att en så pass stor region som Västra Götalandsregionen har tillgång till parlamentet. Det är ju faktiskt så att när det gäller väldigt många av de beslut som fattas i kommunfullmäktige, så är man beroende av beslut som har fattats här nere i parlamentet, säger Olle Ludvigsson.

Eftersom EU-valet genomförs med ett personvalssystem, så finns möjligheten för väljarna att kryssa in kandidater också längre ner på partiernas listor.

Olle Ludvigsson och Kent Johansson tycker alltså att man som västsvensk väljare bör ha i åtanke att det är viktigt att det också efter valet i maj sitter personer från Västra Götaland i EU-parlamentet.

Bilindustrin en viktig fråga
Det gjorde det inte förra mandatperioden påpekar Kent Johansson - vilket han menar var en brist.

– Det behöver inte handla om Olle och mig, men det är viktigt att vi är representerade i de beslutande församlingarna.

Olle Ludvigsson lyfter bilindustrin som ett exempel på ett område som är viktigt för Västra Götaland och där EU-parlamentets beslut får stor betydelse.

– Det ges ju förutsättningar för bilindustrin här nerifrån EU i många olika delar. Både när det gäller miljölagstiftning och annat.

Kent Johansson lyfter fram forskningspolitiken som ett annat exempel.

– Jag har haft förmånen att vara företrädare för vår partigrupp när vi har förhandlat forskningspolitiken. Och det kan ju låta abstrakt - men det handlar ju om vad nästa generations produkt är för den lilla underleverantören i Svenljunga eller Dals-Ed.