Norska myndigheter tillbakavisar uppgifter om NSA-övervakning

1:32 min

Norska myndigheter säger sig inte ha samarbetat med USA vid registreringen av mobiltelefontrafik. Det sade generallöjtnant Kjell Grandhagen, chefen för norska underrättelsetjänsten på en presskonferens som nyligen avslutats.

Enligt hemliga dokument från Edward Snowden som norska tidningen Dagbladet fått tillgång till ska USA:s underrättelsetjänst NSA ha övervakat 33 miljoner norska mobilsamtal under en 30-dagarsperiod vid senaste årsskiftet.

Men efter att nyheten publicerats har den norska militära underrättelsetjänsten kallat till presskonferens, där uppgifterna om all amerikansk inblandning tillbakavisas.

– Det handlar inte om amerikansk säkerhetstjänsts övervakning i Norge, utan om övervakning som norsk underrättelstjänst gör utomlands, säger Kjell Grandhagen.  

Istället handlar det om laglig övervakning som den norska underättelsetjänsten har gjort till stöd för norska militära styrkor i konfliktområden och i kampen mot terror. Alla data ska ha hämtats in från utlandet.

Informationen delas med flera andra utländska samarbetspartner, däribland NSA, enligt Kjell Grandhagen. Delningen motiveras av säkerhetsskäl.

– Vi delar därför att det är så viktigt att skydda norska soldater mot terror. Det är inget vi klarar av på egen hand, därför delar vi. Upplysningar om norska medborgare avlägsnas när vi har möjlighet till det, säger Kjell Grandhagen, rapporterar NRK.

Grandhagen säger att Dagbladet missuppfattat materialet tidningen tagit del av, och gjort tolkningen att samtalen avlyssnats i Norge. Huruvida USA bedrivit någon annan slags övervakning i Norge kan han inte säga något om. 

Men han har inte sett några sådana tecken.

-- Övriga delar av den amerikanska underrättelseverksamheten kan jag inte uttala mig närmare om, men vi har inte heller ingen information om att USA bedriver sådan verksamhet i eller riktat mot Norge.