Västerbottens län

Norrlands inland bortglömt, staten måste satsa

Otillräckliga satsningar i inlandet från Värmland till Norrbotten skapar kaos med växande köer, trängsel och bostadsbrist i storstäderna. Det skriver fyra företrädare för Inlandskommunernas ekonomiska  förening, föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, Hela Sverige ska leva och  Norrlandsförbundet i en debattartikel. De räknar upp en rad satsningar för att vända utvecklingen.

  

Rusta Inlandsbanan, att fastighetsskatten på vatten- och vindkraftsanläggningar överförs från staten till kommunerna/regionerna.

Att mineralavgiften höjs till en rimlig, och med andra länder jämförbar nivå.

Omlokalisera statlig verksamhet från Stockholm till övriga landet.

Stärk öst- västförbindelserna över nationsgränserna och bygg gemensamt finansierade vägar, IT-nät och järnvägar i Norden.