SVENLJUNGA

Svenljunga kommun vidhåller nej till skolskjuts

Svenljunga kommun hänvisar till reglerna när man säger nej till skolskjuts för Håcksviksbon Ulrika Zeybrandts barn.

Som P4 Sjuhärad tidigare berättat  är Ulrika Zeybrandt i stort sett blind men tvingas trots det gå dagligen nästan en kilometer med sina fyra barn till skolbussen som tar de tre äldsta till lågstadiet.

Familjen har ansökt om skolskjuts på vintern men fått nej av kommunen.

– I våra regler är det så att man kan ha en och en halv kilometer till närmaste anslutning till skolbuss. Här handlar det inte om mer än ungefär 800 meter, säger  Astrid Ekelund, handläggare på Svenljunga kommun.

Inte en farlig väg
Men tycker du att det är rimligt att en nästan blind person ska gå en kilometer med fyra mindre barn till skolbussen?

– Våra regler säger ju att man ska ha de här en och en halv kilometerna för att kunna ta sig till en anslutning. Och så får man titta på vilka vägar som är farliga och den här ingår inte bland dem, säger hon.

Mamman Ulrika Zeybrandt säger att hon fått besked per telefon från handläggaren att 9-åringen får ansvara för sina syskon, sex och åtta år under promenaden. Men det tycker Ulrika är för mycket begärt.

– Oron för mig när de går själva de här tre mindre, och veta har de kommit fram, har de hunnit fram i tid, kommer de tillbaks är för stor. Och jag tycker inte att Dilba som är nio år ska behöva ta det ansvaret, säger Ulrika Zeybrandt.

Råd att överklaga
Men Astrid Ekelund, handläggare, har bara ett råd till familjen och det är att överklaga.

– Det man har möjlighet att göra om man tycker att det beslut jag fattat är fel, då kan man överklaga.

– Men tycker du att det här är rimligt?

– Jag tolkar ju det här utifrån de regler som är fastställda i kommunen. Det är mitt uppdrag.