Cirka 60 barn i kö till förskola

Gotlands kommun har svårt att klara kraven på förskoleplatser. Föräldrar som vill ha sina barn i förskola i Visby kan överhuvudtaget inte få någon plats nu i vår - och enligt en uppskattning väntar 60 barn i kö. Igår träffades flera förskolechefer för att diskutera situationen. Det är lättare i södra Visby att få förskoleplats än i norra delen av Visby.