ادارات دولتی در استخدام بیکاران درازمدت، بدترین هستند

به گزارش اداره‌ی کاریابی، ادارات و نهادهای دولتی، در استخدام بیکاران درازمدت، بدترین بوده‌اند و بخش خصوصی بسیار فعال‌تر در این زمینه عمل می‌کند. الیزابت اسوانتسون ویزر بازارهای کار به روزنامه‌ی داگنزنیهتر می‌گوید که از این ضعف آگاه است اما برنامه‌ی برای بهترکردن عمل‌کرد بخش دولتی در استخدام بیکاران طولانی‌مدت ارایه نکرد. او مسئولیت را بر عهده‌ی اداره‌ی کاریابی قرار داد و می‌گوید که این اداره باید در اطلاع‌رسانی به کارفرمایان بهتر عمل کند.دولت برای کارفرمایانی که بیکاران درازمدت را استخدام کنند، مزایای مختلفی را درنظر گرفته از جمله، رفرم "شغل‌تازه" که اداره‌ی کار بیش از ۶۰ درصد حقوق این افراد را به کارفرما پرداخت می‌کند.