Åtal nu väckt mot polis för Hjulstabroöppning

2:08 min

I dag väcktes åtal mot den Uppsalapolis som fattade beslut om att Hjulstabron söder om Enköping, skulle öppnas under en pågående biljakt i mars i år. Två unga män avled när de körde ned i vattnet.

Polisbefälet som beordrade bomfällning och broöppning åtalas för misstänkt tjänstefel.

Det var efter de två unga männen smitit fårn en bensinnota i Uppsala på knappt 300 kronor som polisen tog upp jakten på dem. Efter en stund beordrade vakhavande polisbefäl brovaktaren vid Hjulstabron om bomstäning och broöppning - för att stoppa bilen. Men männen forcerade den öppna brons bommar, körde över kanten och dog.

Chefsåklagare Håkan Roswall vid riksenheten för polismål, åtalar nu alltså den ansvarige polisen för tjänstefel.

Han skriver i stämningsansökan att åtgärden inte var "försvarlig eftersom den dels var förknippad med för stora risker i förhållande till det brott männen misstänks för, och att det inte var "synnerligen angeläget" att genast stoppa bilen. Dessutom hade andra metoder kunnat användas, som att lägga ut en spikmatta eller enbart fälla ned brons bommar.

Åklagaren har utrett om polisen skulle åtalas för vållande till annans död - han  säger till P4 Uppland att orsaken till att han inte gör det är att de unga männen i hög grad varit medvållande till olyckan.

Praxis är att den som döms för tjänstefel utan uppsåt döms till böter. Håkan Roswall begär också att ett yttrande från Rikspolisstyrelsens Personalansvarsnämnd inhämtas. Roswall säger att han skulle bli mycket förvånad om de beslutar att polisbefälet bör avskedas på grund av detta.

Polismannen nekar till brott och han är fortsatt i tjänst.

– Det fanns inte ens i hans tankevärld att detta skulle inträffa. För hade det gjort det hade han naturligtvis aldrig genomfört en sådan åtgärd. Hans tanke var ju att det här var ett sätt att stoppa färden, säger hans advokat Johan Eriksson.

Sen olyckan har det framkommit att Hjulstabron beordrats öppnas tidigare av Uppsalapolisen.

Henrik Thelander är polismästare vid polismyndigheten i Uppsala län:

– Jag tycker det är bra att det prövas i tingsrätten så får man se hur man bedömer den här saken.
Kommer ni använda den här åtgärden igen?
– Jag kan inte säga det. Det är jättetragiskt att två unga människor misste livet, och bra att det blir prövat av domstol. Sedan får vi avvakta och se vad domen säger, säger Henrik Thelander, Uppsalapolisen.

Mamman till en av de omkomna unga männen - säger att det viktigaste för henne är att få klarhet i vad som egentligen hände den där natten i mars:

– Vi har försökt få den informationen, men det har varit utredningssekretess. Så för hoppningsvis får vi veta nu vad det är som har hänt.

Kina Pohjanen  kina.pohjanen@sverigesradio.se

Sanna Richter sanna.richter@sverigesradio.se