Kritik mot att polis ska få tillgång mejl och sms

3:10 min

Efter Ekots avslöjande i morse om att bland annat Säpo och polisen snart får direktåtkomst till delar av Sveriges internet- och telefontrafik kommer nu skarp kritik från flera håll. Stefan Backman på en av landets största operatörer, Tele 2, säger att de aldrig kommer släppa in Säpo i sina databaser.

– Vi uppfattar det som en motorväg in i operatörernas system. Och för oss är det här en otäck utveckling, och skälet till det är att vi vill att våra kunders integritet alltid kommer i främsta rummet, säger Stefan Backman på Tele 2.

I morse kunde Ekot berätta om företaget Maintrac, som just nu håller på att trimma in det automatiska system som Säpo, polisen och andra brottsbekämpande myndigheter vill använda för att smidigare komma åt det som medborgarna gör på nätet och i telefon.

Det handlar inte om innehåll i sms eller mejl, utan så kallad metadata, vilket nummer man ringt upp och när, vem man skickat mejl till och var man befunnit sig, bland annat.

Säpo vill att alla landets över 500 operatörer, mer än 150 stadsnät och olika it-företag som också lagrar trafikdata ska tillåta brottsbekämpande myndigheter att själva hämta de uppgifter som behövs för att lösa eller förhindra brott. Inte som tidigare, att polisen tvingas begära ut uppgifterna manuellt.

Men Stefan Backman, chefsjurist på Tele 2, säger att de inte kan lita på att en myndighet som får tillträde till deras databaser bara hämtar uppgifter som de har rätt att hämta enligt lagen.

– Det har förekommit fall, där vi har fått förfrågningar som saknat lagligt stöd. Det är naturligtvis någonting som leder till att vi ser ett behov av att fortsätta ha den här manuella kontrollen.

Kurt Alavara på Säpo kontrar med att det blir svårt, för att inte säga omöjligt, för operatörer och it-företag att leva upp till lagens krav om de ställer sig utanför det automatiska systemet.

– Vi vill ju att man ska ha en lösning som möter lag och förordning och de här uppgifterna som vi har rätt att fråga efter. Att det finns en teknisk lösning så att de kan leverera. 

Vilket är det smidigaste och enklaste sättet sett från myndigheternas sida att uppgifterna levereras?

– Så snabbt så möjligt, med automatik.

Post- och telestyrelsen, PTS, som har tillsyn över operatörer och andra som datalagrar, anser däremot att Säpo går för långt när de kräver att själva få gå in och hämta ut uppgifter om mejl, sms och telefonsamtal.

– Vi har svårt att se att det kan vara ett helt automatiserat sökningssystem, med de kontrollåtgärder som måste göras, säger Joakim Strålmark på Post- och telestyrelsen.

Men som Ekot alltså kunnat berätta är Säpo, polisen och andra brottsbekämpande myndigheter bara några tester ifrån att få automatisk tillgång till trafikdata från kommunala verksamheter, lokala företag och hundratusentals hushåll som är kopplade till olika stadsnät i landet. Detta genom företaget Maintrac i Linköping.

En som den senaste tiden varit starkt engagerad i FRA-debatten och riktat skarp kritik är Anne Ramberg, generalsekreterare på Advokatförbundet.

Hon varnar för att låta polisen få direktåtkomst till uppgifter om våra samtal, mejl och sms och tar upp George Orwells berömda bok om det totala övervakningssamhället som ett varnande exempel.

– Det är klart att man från polisens utgångspunkt säger att det finns ett behov. Att man har ett behov av att kartlägga detta. Men man kan inte tolka det riktigt så extensivt. För med den argumentationen skulle vi ju kunna avlyssna allt och alla. Då får vi 1984 eller ett motsvarande samhälle. Det vill vi inte ha, säger Anne Ramberg på Advokatsamfundet.