Sundsvall

Länssjukhuset Lex Maria-anmäls

Länssjukhuset i Sundsvall anmäler sig själva enligt Lex Maria efter en förlossning. Barnet föddes med svaga livstecken, och avled senare samma kväll på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

En kvinnan kom in gravid i vecka 39 och efter en stund bestämdes det att ett omedelbart kejsarsnitt skulle göras.

Enligt anmälan har ingen strukturerad överföring av informationen om patienten skett mellan de olika inblandade, därför är det nu upp till Inspektionen för vård och omsorg att fatta ett beslut utifrån anmälan.